I hope things get better.

Kaja, 14, Poland. Follow me :)
http://ask.fm/YourAvenger
http://instagram.com/kajaszblack

Jakub Żulczyk (via misiomisio)

(via udawany-orgazm)

- Ładne nogi, płaski brzuch czy fajne cycki?
- Przede wszystkim jędrny mózg.

Barbara Rosiek – Pamiętnik narkomanki   (via zimny-noz)

(Źródło: cytaty-po-polsku, via zimny-noz)

Hemingway napisał, że człowiek nie jest stworzony do klęski. A przecież i on popełnił samobójstwo.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter